Speeches
Majlis Pengisytiharan Konvokesyen ke-23 Sarawak Skills & Kolej Universiti I-Cats
Deliver on 23 Apr 2021

Click here for Majlis Pengisytiharan Konvokesyen ke-23 Sarawak Skills & Kolej Universiti I-Cats pdf files.

MAJLIS PENGISYTIHARAN KONVOKESYEN KE-23 SARAWAK SKILLS & KOLEJ UNIVERSITI I-CATS

UCAPAN PENGISYTIHARAN

YANG AMAT BERHORMAT

DATUK PATINGGI (DR) ABANG HAJI ABDUL RAHMAN ZOHARI BIN TUN DATUK ABANG HAJI OPENG

KETUA MENTERI SARAWAK

 

Speeches By: YAB DATUK PATINGGI (DR) ABANG HAJI ABDUL RAHMAN ZOHARI BIN TUN DATUK ABANG HAJI OPENG